اطلاعات عمومی شرکت
عنوان ثبتی شرکت
شماره ثبت
شناسه ملی شرکت
شناسه واحد صنفی
شناسه کسب و کار
ایمیل شرکت
نوع مالکیت
نوع سهامی ثبت
نوع فعالیت
اطلاعات رابط شرکت
نام
نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
اطلاعات تکمیلی
نحوه آشنایی با کانون پتنت
اطلاعات کاربری
نام کاربری را می بایست بیش از ۶ کاراکتر و به صورت انگلیسی (حروف انگلیسی ، اعداد انگلیسی ، کارکتر های _ و .) وارد نمایید.
کاربر گرامی،
۱. کلمه عبور می بایست مابین ۷ الی ۳۲ کاراکتر و متشکل از حروف کوچک یا بزرگ انگلیسی، اعداد و حداقل یکی از کاراکتر های خاص ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ باشد.
۲. از ورود کلمه عبور فارسی خودداری نمایید.
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور